Nadzór autorski

Nadzór Autorski

Wonderful Design oferuje nadzór autorski w fazie realizacji, dzięki czemu mogę zapewnić spójność wykonywanych prac z wizją zawartą w projekcie wnętrza, a dodatkowo częściowo lub całościowo odciążyć inwestora od potrzeby doglądania wykonawców i kontrolowania przebiegu robót wykończeniowych. W zależności od decyzji Klienta, proponujemy profesjonalną opiekę projektanta na cały okres realizacji projektu.

Nie wyobrażam sobie rzetelnej realizacji inwestycji bez obecności na budowie. Dlatego Pracownia Wonderful Design oferuje oprócz kompleksowych usług projektowych, także nadzory autorskie. Ofertę szczególnie kieruję do Klientów, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu na codzienne wizyty na budowie, nadzorowanie oraz koordynację robót.

Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta, o którym mowa w artykule 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uzależniony jest przede wszystkim od decyzji samego inwestora. Celem nadzoru jest kontrola ekip wykonawczych, tak aby poszczególne prace były realizowane zgodnie z przedstawionym projektem i najnowszą wiedzą budowlaną.

W zakres nadzoru wchodzą m.in. takie czynności, jak:

  • koordynacja podwykonawców,
  • wizyty na budowie,
  • wprowadzanie niezbędnych zmian w dokumentacji,
  • czynności związane z odbiorem robót w imieniu inwestora,
  • nadzór nad doborem materiałów,
  • nadzór nad kwestiami technicznymi
Skip to content