Dotacja UE

Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat, Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 szt.

Skip to content